درباره ما
استورجیس راهکاری برای درآمدزایی دانشجویان و تمام افرادی که می خواهند از طریق اینترنت و بدون هیچ هزینه و دانش فنی درآمد کسب کنند.
تیم کاری ما
team-12-1
کاربر اصلی
مدیر ارشد
team-12-1
کاربر اصلی
مدیر مارکتینگ
team-12-1
کاربر اصلی
مدیر فنی
team-12-1
کاربر اصلی
مدیر طراحی