وبلاگ استورجیس دات کام - آموزش GIS و موضوعات مرتبط

مدل رقومی ارتفاعی (DEM)

DEM چیست؟DEM معادل Digital Elevation Model‎ به معنی مدل رقومی ارتفاعی می باشد.نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یک نقشه رستری است که ناهمواری های زمین را به وسیله...
ادامه مقاله
storegis.com ۱۴۰۰-۰۷-۱۵ 0

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) GIS چیست ؟ GIS معادل Geographic Information System به معنی سامانه اطلاعات جغرافیایی می باشد. سامانه اطلاعات جغرافیایی، عبارت است از مجموعه ای...
ادامه مقاله
storegis.com ۱۴۰۰-۰۶-۲۹ 0