سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) GIS چیست ؟ GIS معادل Geographic Information System به معنی سامانه اطلاعات جغرافیایی می باشد. سامانه اطلاعات جغرافیایی، عبارت است از مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار، داده های جغرافیایی و منابع انسانی که به منظور کسب، ذخیره، بروزرسانی، بکارگیری، تحلیل و نمایش کلیه اشکال...