آدرس:

استان البرز، شهرستان اشتهارد، خیایان معلم، کوچه خلج، طبقه همکف، واحد 1

کد پستی: 3187158338

تلفن ثابت:

026-37730268

تلفن همراه:

0992-941-19-13

آدرس ایمیل:

info@storegis.ir

storegis98@gmail.com