مدل رقومی ارتفاعی (DEM)

مدل رقومی ارتفاع
در این پست، با نقشه های مدل رقومی ارتفاع ، انواع و تفاوت های آن ها آشنا خواهید شد. با استورجیس همراه باشید.
فهرست مطالب این مقاله :

DEM چیست؟

DEM معادل Digital Elevation Model‎ به معنی مدل رقومی ارتفاعی می باشد.

نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یک نقشه رستری است که ناهمواری های زمین را به وسیله یک شبکه ی سلولی نمایش می دهد و هر سلول آن دارای ارزش ارتفاعی است.

مدل رقومی ارتفاعی (DEM) به دو شکل رستر و وکتوری (شبکه نامنظم مثلثی) قابل نمایش است. DEM تهیه شده از شبکه نامنظم مثلثی را DEM اولیه و DEM تهیه‌شده از رستر را به‌عنوان DEM ثانویه می نامند.

انواع مدل رقومی ارتفاعی

انواع مدل رقومی ارتفاعی به شرح زیر است:

DEM (Digital Elevation Model) : مدل رقومی ارتفاع

DTM (Digital Terrain Model) : مدل رقومی زمین

DSM (Digital Surface Model) : مدل رقومی سطح

تفاوت DEM ، DTM و DSM و کاربرد هر یک

مدل رقومی زمین (DTM)، نشان‌دهنده سطح زمین بدون عوارض دیگر از قبیل گیاهان و ساختمان‌ها است. مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، نشان‌دهنده اطلاعات ارتفاعی بوده و فاقد اطلاعات درباره پدیده‌های سطح زمین می باشد. مدل رقومی سطح (DSM) نشان‌دهنده سطح زمین و تمام عوارض موجود در آن است. شکل های زیر تفاوت این سه را نشان می دهد:

مدل رقومی ارتفاع DSM DTM

از مدل رقومی زمین (DTM) اغلب برای مدل‌سازی سیلاب و رواناب، مطالعات کاربری زمین، کابردهای زمین‌شناسی و … از مدل رقومی ارتفاعی (DEM) اغلب در سامانه اطلاعات جغرافیایی و به عنوان پایه‌ای برای تهیه نقشه رقومی ناهمواری‌ها، و از مدل رقومی سطح (DSM) برای مدل‌سازی چشم‌اندازها، مدلسازی شهری و کاربردهای بصری استفاده می شود.

جهت سفارش نقشه مدل رقومی ارتفاعی منطقه مورد مطالعه تان با دقت های 30 و 90 متر از این طریق اقدام کنید : سفارش نقشه DEM

اشتراک گذاری